Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

Daisy88

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapaperman paperman

November 11 2017

Daisy88
Bał się słowa "kocham". Jak cholera. A przecież to tylko słowo. Tylko zlepek przypadkowych głosek, którym ktoś nadał jakieś głębsze znaczenie. A mimo tego bał się go... Bo to słowo było obietnicą, wyrażało więcej niż tysiące innych. Wypowiadając je, składa się jednocześnie obietnicę. "Będę przy Tobie. Zawsze i wszędzie, jak Anioł Stróż. Będę gotów iść za Tobą na koniec świata tylko po to, by Cię zobaczyć. Będę Cię wspierał, pocieszał, komplementował. Będę z Tobą bezgranicznie szczery. Będę. Tak po prostu". Coś w ten deseń. Tylko bardziej."
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromcocomove cocomove

sunbathe:

its literally november wtf

Reposted fromSkydelan Skydelan

October 15 2017

Daisy88
Ernest Hemingway założył się kiedyś z kolegami, że napisze najkrótszą smutną opowieść. Wygrał:
"Na sprzedaż - buty dziecięce, nigdy nienoszone."
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine

October 14 2017

Daisy88
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viamargot margot
Daisy88
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapikkumyy pikkumyy
Daisy88
Jeśli ktoś pije truciznę w małych porcjach, to uodparnia się na jej działanie.
Reposted fromavooid avooid viapikkumyy pikkumyy

October 11 2017

Daisy88
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"

October 07 2017

Daisy88
za oknem minus pięć, nie kocham Cię już.
— hey
Reposted fromkatalama katalama vialekkaprzesada lekkaprzesada

September 24 2017

Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— (via skazanyna)

September 16 2017

Daisy88
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viamruugaa mruugaa

November 11 2017

Daisy88
Bał się słowa "kocham". Jak cholera. A przecież to tylko słowo. Tylko zlepek przypadkowych głosek, którym ktoś nadał jakieś głębsze znaczenie. A mimo tego bał się go... Bo to słowo było obietnicą, wyrażało więcej niż tysiące innych. Wypowiadając je, składa się jednocześnie obietnicę. "Będę przy Tobie. Zawsze i wszędzie, jak Anioł Stróż. Będę gotów iść za Tobą na koniec świata tylko po to, by Cię zobaczyć. Będę Cię wspierał, pocieszał, komplementował. Będę z Tobą bezgranicznie szczery. Będę. Tak po prostu". Coś w ten deseń. Tylko bardziej."
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromcocomove cocomove

sunbathe:

its literally november wtf

Reposted fromSkydelan Skydelan

October 15 2017

Daisy88
Ernest Hemingway założył się kiedyś z kolegami, że napisze najkrótszą smutną opowieść. Wygrał:
"Na sprzedaż - buty dziecięce, nigdy nienoszone."
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine

October 14 2017

Daisy88
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viamargot margot
Daisy88
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapikkumyy pikkumyy
Daisy88
Jeśli ktoś pije truciznę w małych porcjach, to uodparnia się na jej działanie.
Reposted fromavooid avooid viapikkumyy pikkumyy

October 11 2017

Daisy88
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"

October 07 2017

Daisy88
za oknem minus pięć, nie kocham Cię już.
— hey
Reposted fromkatalama katalama vialekkaprzesada lekkaprzesada

September 24 2017

Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— (via skazanyna)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl