Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

Daisy88
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viapikkumyy pikkumyy

July 24 2017

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)

July 23 2017

Daisy88
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viablubra blubra

July 22 2017

Daisy88
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaavooid avooid
Daisy88

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viapunkahontaz punkahontaz

July 18 2017

Daisy88
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

July 16 2017

Daisy88
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viadreams-come-true dreams-come-true

July 12 2017

Daisy88
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viapoczekalniadusz poczekalniadusz

July 03 2017

Daisy88
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaifyouleave ifyouleave
Daisy88
Ja jestem mało pobożny, ale dla Ciebie mogę klęknąć na kolana.
— I tak nie czytasz mojej zupy

July 02 2017

Daisy88
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan

June 30 2017

Daisy88
Bo jedyną gorszą rzeczą od ślepoty jest mieć wzrok, a nie dostrzegać tego co najważniejsze
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaSkydelan Skydelan
Bóg Cię nie spyta ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta dla jak wielu byłeś przyjacielem
— (via toshikochan)
Daisy88
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaSkydelan Skydelan

June 26 2017

Daisy88
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viaavooid avooid
Daisy88
Gdy byłem mały, zastanawiałem się, jak polubić ludzi. Potem poznałem alkohol.
— Juliusz Machulski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachemiczna chemiczna
Daisy88
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaspokodama spokodama
Daisy88
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaspokodama spokodama

June 21 2017

Daisy88
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamerryxoxo merryxoxo

June 17 2017

Daisy88

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viamyownsunrise myownsunrise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl