Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

Daisy88
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianonecares nonecares
Daisy88
mam w plecach już tyle noży, że mógłbym udawać jeża
— Słoń

July 18 2017

Daisy88
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
Daisy88
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viashitsuri shitsuri
Daisy88
W Twojej głupocie jestem zakochany.
— On dziś.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
Daisy88
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
Daisy88
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viaavooid avooid

July 20 2017

Daisy88
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianonecares nonecares
Daisy88
mam w plecach już tyle noży, że mógłbym udawać jeża
— Słoń

July 18 2017

Daisy88
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
Daisy88
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viashitsuri shitsuri
Daisy88
W Twojej głupocie jestem zakochany.
— On dziś.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
Daisy88
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

July 20 2017

Daisy88
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianonecares nonecares
Daisy88
mam w plecach już tyle noży, że mógłbym udawać jeża
— Słoń

July 18 2017

Daisy88
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
Daisy88
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viashitsuri shitsuri
Daisy88
W Twojej głupocie jestem zakochany.
— On dziś.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
Daisy88
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
Daisy88
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl