Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

Bóg Cię nie spyta ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta dla jak wielu byłeś przyjacielem
— (via toshikochan)
Daisy88
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaSkydelan Skydelan

June 26 2017

Daisy88
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viaavooid avooid
Daisy88
Gdy byłem mały, zastanawiałem się, jak polubić ludzi. Potem poznałem alkohol.
— Juliusz Machulski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachemiczna chemiczna
Daisy88
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaspokodama spokodama
Daisy88
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaspokodama spokodama

June 21 2017

Daisy88
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamerryxoxo merryxoxo

June 17 2017

Daisy88

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viamyownsunrise myownsunrise

June 12 2017

Daisy88
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
— T.S. Eliot
Reposted fromsewinglover sewinglover viacammycat cammycat
Daisy88
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Daisy88
Daisy88

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viagdziejestola gdziejestola
Daisy88
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaahjou ahjou
Daisy88
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
— tak bardzo prawda!
Reposted fromjoannem joannem viaahjou ahjou

June 07 2017

Daisy88
Dziś nie wiem sam, czy kiedyś będę szczęśliwy, czy zdechnę smutny
Jak teraz. Lecz wiem, bo przekonałem się nieraz
Że nie ma co wychodzić z kina, póki trwa seans...
— Zeus, Hipotermia
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viapikkumyy pikkumyy

June 04 2017

Daisy88
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamayamar mayamar

May 26 2017

Daisy88
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
Daisy88
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway

May 20 2017

Daisy88
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk

May 17 2017

Daisy88
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl