Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

Daisy88

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viauncannyfirefly uncannyfirefly
Daisy88
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viapikkumyy pikkumyy
Daisy88
Brakuje mi bycia "określoną". Wiesz.. Wychodzę ze znajomymi do knajpy. Wychodzę i nie wiem, czy jestem czyjąś dziewczyną i powinnam o 22:00 spadać grzecznie do domu, czy jestem sama i mogę pogadać z tym ślicznym brunetem przy barze. 
A potem nie wrócić do domu.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted fromthesmajl thesmajl viapikkumyy pikkumyy

February 19 2017

Daisy88
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Daisy88
Całkiem niedawno wyjęto kulę z serca komuś, kto nigdy nie był na wojnie.
— Henri Michaux
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty

February 18 2017

Daisy88
Myślisz że coś się skończyło. Tylko Tobie się tak wydaje. Może minąć rok, ale może minąć miesiąc. Może minąć i parę lat. Ale serca nie oszukasz. Możesz sobie wmawiać, że to już nie ma znaczenia, "było minęło".  Ale w snach, wraca wszystko. To co dobre, to co złe. W snach tęsknisz, ciesz się... W snach jest ten KTOŚ, o kim mówimy "BYŁO MINĘŁO".  Nie minęło. To trwa, tęsknota może jest mniejsza, uczucie też. Ale jednak coś jeszcze jest.  Czasem tęsknię, czasem nawet myślę.. Co u Ciebie i zastanawiam się czy myślisz o mnie. Co u mnie i czy żyje. 
— Boże... Co ja pisze.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie
Daisy88
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń. 
— Erich Maria Remarque
Reposted fromlovvie lovvie
Daisy88

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

February 16 2017

Daisy88
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
Daisy88
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus - Dżuma
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaheroinee heroinee

February 15 2017

Pokaż komuś jak bardzo go potrzebujesz to ucieknie. Przestraszy się odpowiedzialności.
Daisy88
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viashitsuri shitsuri
Daisy88
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viashitsuri shitsuri
Daisy88
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaspokodama spokodama
Daisy88
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspokodama spokodama
Daisy88
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.

February 14 2017

Daisy88
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viamayamar mayamar
Daisy88
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway viaofuckingkey ofuckingkey

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

Daisy88
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl