Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

Daisy88
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianonecares nonecares
Daisy88
mam w plecach już tyle noży, że mógłbym udawać jeża
— Słoń

July 18 2017

Daisy88
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
Daisy88
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viashitsuri shitsuri
Daisy88
W Twojej głupocie jestem zakochany.
— On dziś.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
Daisy88
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
Daisy88
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viaavooid avooid

July 17 2017

Daisy88
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viayourheartbeat yourheartbeat

July 16 2017

Daisy88
0241 29d6
Reposted fromiamstrong iamstrong
Daisy88
Mówili o niej wrażliwa, ale nawet nie wiedzieli, jak ogromna płynie w niej siła.
Reposted fromiamstrong iamstrong
Daisy88
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viadreams-come-true dreams-come-true

July 15 2017

Daisy88
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viaavooid avooid

July 12 2017

Daisy88
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viaolakocie olakocie
Daisy88
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viapoczekalniadusz poczekalniadusz
Daisy88
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski "Pokolenie selfie"
Reposted fromlakonika lakonika viaOnly2you Only2you

July 08 2017

Daisy88
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
Reposted fromloverdose loverdose viaSkydelan Skydelan
Daisy88
A dokładnie które fakty z mojej biografii pozwoliły ci wpaść na pomysł, że jestem miłą osobą?
— Ilona Andrews – Magia kąsa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapikkumyy pikkumyy

July 03 2017

Daisy88
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Daisy88
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaifyouleave ifyouleave
Daisy88
głuche­go nie py­taj o dźwięki
chu­dego o otyłość
świ­ni nie py­taj o wdzięki..

mnie nie py­taj o miłość. 
Reposted fromsziiiz sziiiz viaevanescence evanescence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl