Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

Daisy88
jeśli chodzi o porządek, to zawsze mam w pokoju czystą.
Reposted fromnewsfrom60s newsfrom60s viagosienia gosienia
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— (via skazanyna)

September 23 2017

Daisy88
Najpospolitsze "przepraszam” przypomina nieświadomy odruch. Najpopularniejsze “nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca. “Obiecuję ci” oraz “przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem kilka lat. “Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— Ignacy Karpowicz, "Ości"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaOnly2you Only2you

September 18 2017

Daisy88
Gdy u kresu naszych dni staniemy przed Bogiem, żeby osądził nasze życie, Bóg zapyta: "Gdzie twoje rany?". Zbyt wielu z nas odpowie: "Nie mamy żadnych ran". A wtedy Bóg zapyta: "Więc nie znalazłeś nic, o co warto było walczyć?".
— Regina Brett - "Jesteś cudem"
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viakudi kudi
Daisy88
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaSenyia Senyia

September 16 2017

Daisy88
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viamruugaa mruugaa
Daisy88
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett

September 11 2017

Daisy88
Nie miej oczekiwań. Nie zawiedziesz się.
Reposted frommalewredneblond malewredneblond

September 04 2017

Daisy88
bez sensu to wszystko tutaj piszę, i tak to nic nie zmieni
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee
Daisy88
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaeternia eternia

September 03 2017

Daisy88
Ideału nie szukam, ale idioty też nie.
Reposted frommefir mefir vianonecares nonecares

August 28 2017

Daisy88
Naucz się panować nad twarzą -  powtarzała sobie - a będziesz mogła kłamać.
— George R.R. Martin
Reposted fromdreamurder dreamurder vianiezwyykla niezwyykla
Daisy88
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viaSkydelan Skydelan

August 27 2017

Daisy88
Czaruj chwilę. Chowaj do pudełek wspomnienia. Zapamiętuj. Nie ma w życiu nic piękniejszego, i bardziej przerażającego, jak pamięć.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

August 23 2017

Daisy88
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianonapewno nonapewno
Daisy88
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaynis aynis

August 18 2017

Daisy88
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viamissljud missljud

August 17 2017

Daisy88
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy

August 14 2017

Daisy88

-Choć porozmawiamy o trzeciej w nocy 
-Dlaczego o trzeciej
?
-Bo wtedy jesteśmy zbyt zmęczeni aby kłamać. 

Reposted fromMelodyTime MelodyTime viakudi kudi

August 13 2017

Daisy88
- Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu? - Dobrze dobrane leki psychotropowe.
— Piotr C. "BRUD"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl