Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

Daisy88
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
Daisy88
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viashitsuri shitsuri
Daisy88
nie ma nic gorszego niż podejmowanie głupich decyzji w imię swędzenia, małych łaknień, dyskomfortów.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'

March 12 2017

Daisy88
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viaOkery Okery
Daisy88
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaalicemeow alicemeow

March 11 2017

Daisy88
Mam serdecznie dość ludzi uważających, że wyświadczają mi wielką łaskę.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaAnimalinme Animalinme

March 05 2017

Daisy88
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel

March 01 2017

Daisy88
0957 cd58
tak nas wielu..
Daisy88
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viaeagle-snow eagle-snow
Daisy88
TY- Ktoś, kto w 2016 dał mi zarówno najwięcej szczęścia jak i bólu!
— zwykła jak zawsze
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaPatij Patij

February 28 2017

Daisy88
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viaExplorers Explorers
Daisy88
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaxsneakyx xsneakyx
Daisy88
Polizałem to , więc jest moje.
— Znalezione dzisiaj o 7.10
Reposted from99problems 99problems

February 23 2017

Daisy88
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true

February 22 2017

Daisy88
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaeagle-snow eagle-snow
Daisy88
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viashitsuri shitsuri
The pain I feel now is the happiness I had before. That’s the deal.
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viashitsuri shitsuri
Daisy88
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś

February 21 2017

Daisy88
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viaoblivions oblivions
Daisy88
Kiedyś traktowałem ludzi dobrze.
Teraz - z wzajemnością.
— Anthony Hopkins
Reposted frompowersback powersback
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl