Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaifyouleave ifyouleave

super-iamnobody:

Następnym razem pierdolnę tym wszystkim, spakuję się i zamieszkam z babcią

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
Daisy88
Chłopaku, możesz mieć stado łatwych albo jedną skomplikowaną. Wybieraj.

October 15 2017

Daisy88
Ernest Hemingway założył się kiedyś z kolegami, że napisze najkrótszą smutną opowieść. Wygrał:
"Na sprzedaż - buty dziecięce, nigdy nienoszone."
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
Daisy88
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku.
— Federico Fellini

October 14 2017

Daisy88
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viamargot margot
Daisy88
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapikkumyy pikkumyy
Daisy88
Jeśli ktoś pije truciznę w małych porcjach, to uodparnia się na jej działanie.
Reposted fromavooid avooid viapikkumyy pikkumyy

October 11 2017

Daisy88
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"

October 07 2017

Daisy88
za oknem minus pięć, nie kocham Cię już.
— hey
Reposted fromkatalama katalama vialekkaprzesada lekkaprzesada

September 24 2017

Daisy88
jeśli chodzi o porządek, to zawsze mam w pokoju czystą.
Reposted fromnewsfrom60s newsfrom60s viagosienia gosienia
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— (via skazanyna)

September 16 2017

Daisy88
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viamruugaa mruugaa

September 04 2017

Daisy88
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaeternia eternia

September 03 2017

Daisy88
Ideału nie szukam, ale idioty też nie.
Reposted frommefir mefir vianonecares nonecares

August 28 2017

Daisy88
Naucz się panować nad twarzą -  powtarzała sobie - a będziesz mogła kłamać.
— George R.R. Martin
Reposted fromdreamurder dreamurder vianiezwyykla niezwyykla

August 23 2017

Daisy88
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianonapewno nonapewno
Daisy88
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaynis aynis

August 18 2017

Daisy88
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viamissljud missljud

August 17 2017

Daisy88
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl